domingo, 21 de diciembre de 2014

Talde-lana (Web 2.0)

LABURPENA:


Gaur egungo gizartean, teknologia berriak gure bizitzaren esparru guztietara hedatu dira. Internet, adibidez, informazio iturri huts bat izatetik jendeen arteko interakzioak eta harremanak sustatzen dituen tresna izatera igaro da.


Gizartea aldatzen eta bilakatzen den moduan, teknologia, web orriak eta abarrek garapen eta bilakaera bat dute. Honekin lotuta 2.0 kontzeptua aurkitzen dugu, programa baten bertsia definitzen duena. Hau internetetik dator, izan ere, Tim O’Reillyk “web 2.0”-ren definizioa eman zuen. Web 2.0 lehen eraldaketa teknologikoa da.

Web horri garaikide askok, etengabe berritzen dituzte haien edukiak, eta interneteko erabiltzaileei webaren kudeaketan parte hartzeko aukera eskaintzen die (Web 2.0), horrela, erabiltzailearen jarrera aldatzen (ikusle izatetik, parte-hartzaile izatera). Aurretik esandakoari erreparatuz, hezitzaileek konturatu dira teknologia berriak hezkuntzarako oso tresna baliogarriak izan ahal direla, eta haietaz baliatu dira hezkuntza 2.0 bat eraikitzen joateko.


Eskolan IKTak erabiltzeko plan ugari egin dira eta baliabide informatikoak ia eskola guztietara hedatu dira. Hala ere, interneten erabilera ez da oraindik hainbestekoa. Sarea komunikazioa lantzeko eta partekatzeko tresna aproposa da. Horretarako, lehen urratsa hezitzaileei Interneten trebatzeko aukera praktikoak ematea da.

Web 2.0 hezkuntza alorrerako oso erabilgarria da. Ikasleak teknologietara hurbiltzeko era dibertigarria, sinplea eta eraginkorra da. Gainera, hizkuntza idatzia, komunikazio ahalmena, analisi zein kritikarako gaitasuna, ikaskideen arteko erlazioa, ikasle-irakasle elkar-ekintza eta abar hobetzeko egokia da.

Tresna eta dinamika berri ugari sortzen ari dira etengabe. Honako hauek dira adibide batzuk: blogak (ikasleen arteko komunikazioa, baita irakaslearekin ere bultzatzeko, komunikazioa ahalbidetu, ikerketak eta esperientziak trukatzeko, ariketa sortzaileak asmatzeko…), jarioak (informazioetara harpidetzeko, gertakarien alertak jasotzeko…), wikiak (informazio bilatzeko, sortzeko edota eraldatzeko, taldeko lanak egiteko…) eta sare sozialak (ezagutza eta informazioa trukatzeko, ezagutzak hobetzeko eta zabaltzeko…).
IKTero irakasle taldea Web 2.0 erabilpenaren berri eman dute. IKTeroek IKT plana diseinatu, ezarri eta dinamizatu dute haurrak txikitatik digitalki alfabetatuak izateko. Izan ere, umeak txikitatik tresna horietara ohituz gero, etorkizunean izugarrizko maila izango dute. Bitartean, irakaslearen papera ere aldatu egin da, orain bitartekari eta prozesuaren gidaria da, horrela autonomia sustatuz.

IKTeroei ikastoletan  euskara 2.0 ere daukagu. IKTero batek adibidez (Maite Goñi), Euskara ikasgaia lantzeko hamaika baliabide sortu eta guztion eskura jarri ditu. Izan ere, euskarak teknologiak ere behar ditu, era honetan, euskara munduratzeko. Euskarazko tresna propioak garatu eta batez ere erabili behar ditugu. Euskara globalizatzeko bere erronka nagusia teknologikoa izan behar da.

Nahiz eta internetek onura ugari ekarri, bere alde iluna ere izan dezake. Internetek hainbat arrisku ekartzen ditu, adin txikikoei bereziki. Horrek, gurasoengan interneta hezkuntzan erabiltzeren aurkako iritzia piztu dezake. Izan ere,  interneta erabiltzeak hainbat arrisku ditu, familiengan kezkak sortaraziz.

Arrisku horien artean edukien inguruko arriskuak ditugu: legez kontrakoak (haur pornografia), kaltegarriak (arrazaren araberako iritziak) eta gezurrezkoak (asmo onak ez dituzten pertsonekin kontaktuan jarri). Merkataritza elektronikoaren inguruko arriskuak  ere daude, baita lege alderdiarekin zerikusia duten arriskuak ere (norbait arriskuan jarri  bere datu pertsonalak kaleratuz…). 


Honen aurrean, eskolak zerbait egin beharko luke, adibidez: Interneten inguruko interesa adierazi eta honen erabileraren eztabaidak sortu, Interneteko segurtasunaren gaia curriculumean txertatu, eskoletan sarea arduraz erabiltzen irakatsi, iragazteko eta monitorizatzeko programak erabili, eta ikasleak izan ditzaketen arriskuetatik babestea ahalbidetzen duen eskola politika ezarri.


IEPen helburua ikastetxeetan internet segurtasunez eta arduraz erabiltzea da, eta ikasleak sareak izan ditzakeen arriskuetatik babestea. Printzipio orokor batzuk ditu: internet hezkuntza erabilera bat izatea, teknologia berrien arriskuak ebaluatzea, erantzukizuna guztiena dela ezagutzea eta erabilera arautzea. IEPak estrategia batzuk erabiltzen ditu eta ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitzen ditu. Irakasleak arriskuen jakinaren gainean egon behar dute. 


Hezkuntza hobetzeko interneteko sarbide ikasleentzako diseinatu egon behar da eta adinari egokitua. Arau batzuk izan behar ditu erabilera egokirako. Internet era egokian erabiltzeko, irakasleek prestakuntza jaso behar dute, ikasleei  jarrera kritikoa lantzen lagundu eta jabetza intelektuala errespetatzen irakatsi dieten. Ikasleek arriskuak ezagutu behar dituzte eta horiek saihesteko moduak bilatu. Irakasleek ikasleak jakinarazi behar dituzte interneten egin dezaketena eta ezin dezaketena egin. Posta elektronikoari dagokionez arau batzuk ezarri eta sarera argazkiak igotzea oso zainduta egon beharko luke. Foroei dagokionez, eskolak bakarrik baimendutako foroetak sartu ahal dira eta beti ere irakaslearen aurrean. Irakasleez gain, gurasoek ere parte hartuko dute euren baimena emanez eta haurrak etxean egiten dutena kontrolatuz. Izan ere, zenbat eta pertsona gehiago parte hartu prozesuan, emaitzak hobeagoak izango dira.


HITZ GAKOAK:

 • Teknologia berriak
 • Digitalki alfabetatzea
 • Hezkuntza 2.0
 • Interneteko arriskuak
 • Elkar ekintza, parte hartzea
 • Eraberritzea

ERRONKAK:

 • Umeak txikitatik teknologia berrietara ohitu behar ditugu, hauek modu seguru eta eraginkor batean erabiltzen irakatsiz, etorkizun batean teknologiak erabiltzeko erraztasuna izateko.
 • Ikasleak teknologiaren mundu berri hau ezagutzeko prosezuan, irakasleez gain, gurasoek baita ere oso papera garrantzitsua dute. Arriskuen aurrean, guztiok parte hartu behar dugu, erabilera egokia sustatzen.
 • Teknologia berriek eskeintzen dizkiguten tresnak erabiltzea eta sortzea ikasleen hainbat gaitasun pizteko eta garatzeko (komunikazioa, sormena, autonomia, elkar-ekintza, interakzioa…).

IRUDIA:

                  

Taldeko akta (Teoria)


Jarraian taldean nola egin dugun lan eta nola antolatu garen aipatuko dut.

Hasiera batean, egokitutako bideo eta testuak ikusita, guztiok testu guztiak irakurtzea eta bideoa ikustea erabaki genuen. Era honetan, guztiok gaiari buruz informazio bera jaso dugu. Dena irakurri ondoren, drive plataforma erabiltzea adostu dugu bertan laburpena, hitz gakoak eta erronkak ipintzeko. Drive plataforma oso erosoa da talde-lanak egiteko, guztiok batera testuak sortu ditzakegulako, informazioa erantsi, ezabatu, moldatu... Beraz, bertan egitea erabaki dugu.

Binaka hiru testuen eta bideoaren laburpen bat sortu dugu, hau da, bi laburpen ezberdin sortu ditugu. Laburpenetan zeintzuk ziren antzekotasunak eta desberdintasunak ikusi ditugu, era honetan, laburpen osoago bat sortu dugu, guztion ideiak eta iritzia kontuan hartuz. Binaka egindako laburpenak drivaren bitartez egin ditugu eta ondoren, unibertsitatean batu egin gara talde osoa bi laburpenak batzera, hitz gakoak ateratzera eta erronka nagusiak aipatzera.

Azkenik, aurkezpena prestatzeari ekin diogu. Beste behin elkartu gara unibertsitatea azken fase hau egitera. Guztiok elkartu eta drive-ren bitartez powerpointa egin dugu. Drive-ko aurkezpen programa erabili dugu, azkarrago egiteko. Beraz, testuak banatu eta nork berari egokitutako atala egin du, baina guztiok gure iritzia emanez, aurkezpena ahalik eta hoberen egoteko eta guztien kutsu propioa emateko.

Gai teorikoaren lanaren autoebaluaketa

Autoebaluaketa:


Lana egiten oso eroso sentitu nahiz. Oso guztora gelditu naiz egin dudan lanarekin. Aurkezpenean ere, nahiz eta oso urdurik jarri banintzen, azalpen argiak emateko kapaza izan nintzela pentsatzen dut. Egin dudan esfortzuari esker (gogotsu lan egin, eta aurkezpena prestatu), emaitza ona izan dut lan honetan.

Nire buruari jartzen diodan nota: 8,5

Gai teorikoaren lan-taldearen ebaluaketa

Talde ebaluaketa:


Oso ondo moldatu naiz nire taldearekin.Lanak egiteko denbora erraz bilatu izan ahal dugu, eta guztion artean eginbeharreko guztiak zailtasunik gabe bete ditugu eperako. Gainera, oso giro onean egin dugu lan, eta norbaitek zeozer egiteko arazoak izan dituenenan besteek laguntzeko prest aurkeztu dira.
Aurkezpenean, nire taldekideek oso ondo egin dutela pentsatzen dut.


Taldearen nota: 8,5

2014ko abenduaren 11a (saio teorikoa)

Gaur hain nekatuta nengoen, klasetik ez naizela agertu. Hala ere, saiatu naiz klasean zer egin den jakiten. Horretarako, klasekide batengana joan naiz honek informatu nadin.

Dokumentatzaileen txanda izan da. Dokumentatzaile talde bakoitzak, haien lana zein izan den, hau nola egin duten, izan dituzten arazoak eta horrelakoak azaldu dute.

Geroago (IKTko saio praktikoan), taldekide batek dokumentatzaile talde baten sitesa erakutzi dit, eta nahiko itxura zaindua zuela esan beharra dago. gainera, informazioa oso eskuragarri zegoen, eta nabaritzen da gogoz egin dutela lan bi hilabete hauetan sites-a eraikitzeko

2014ko azaroaren 27a (saio teorikoa)

Gaurko saio teorikoan aurkezpenekin amaitu dugu, beraz, azken sei taldeen aurkezpenak ikusi ditugu. Aurkezpen hauetan denetarik egon da: talde batek ahoz egin du, besteek bideoak jarri dituzte. 

Nahiko gai interesgarriak aurkeztu dituzte gaurko taldeek eta era erakargarri baten azaltzeko saiatu direla nabaritzen da. Hala ere, izugarrizko logura neukanez, kostata jarraitu ditut taldekideen esplikazioak.

2014ko azaroaren 20a (saio teorikoa)

Gaurko teoria saioan, taldeen aurkezpenekin jarraitu dugu. Gaurkoak Konpetentzia digitala eta Eskola 2.0_Praktika Onei buruzkoak izan dira.  Aurkezpen gehienak Prezi edo Power Pointarekin egin dira, baina batzuk beste baliabideak erabili dituzte oso interesgarriak izan direnak: Talde batek, bideo bat aurkeztu du, bertan internetako irudiak agertzen ziren eta atzetik aurkezleen ahotsak.Nire taldeak ere, aurkezpena gaur egin du. Power point batez baliatu gara egokitu zaigun gaia esplikatzeko. Nahiz eta taldekide guztiok urduri jarri garen (batez ere ni), aurkezpena nahiko ondo atera den sentzazioa daukat, eta nire ustez azalpen ulergarriak eman ditugu.

2014ko azaroaren 13a (saio teorikoa)

Gaur duela bi aste irakasleek osatu zituen taldeek tokatu zaien gai teorikoak azaltzen hasi dira.  Bost taldek aurkezpenak egin dituzte, eta klaseko dokumentatzaileek,  argazkiak atera dizkiete azalpenen behaketa egiten dituzten bitartean.

Hauexek izan dira aurkeztutako gaiak:


 • Area informazioaren Gizartea
 • Solidotik likidora
 • Ezagutzaren Gizartea
 • Ezagutzaren Gizartea
 • 2008 Flecha Sociedad de la información y aprendizaje dialógico

Etorkizuneko irakasle bezala, nahiko interesgarriak izan dira niretzat gai hauek.

2014ko urriaren 30a (saio teorikoa)

Saio honen hasieran Maria Acasoren video bat ikusi dugu: "Visiones disruptivas de la educación".
Emakume honek, bizi garen garaira egokitutako hezkuntza bat lortzeko, eskolaren ezaugarri asko aldatu behar direla dio bideo honetan.

Ondoren, 4 pertsonetako taldetxoetan banatu gaitu irakasleak, talde lan bat egin dezagun. Egokitu zaigun gaia "eskola 2.0" da, eta honako hauek izango dira nire taldekideak:

-Asier ibarzabal
-Laura Iriarte
-Asier landeta

Taldelan hau aurrera eramateko, drive bat zabaldu dugu guztiok testu bera editatu ahal izateko. Taldekide guztiok testu guztiak irakurriko ditugula erabaki dugu, gero guztion artean sintesia komun bat egiteko asmoz.

2014ko urriaren 16a (saio teorikoa)


Lehenengo saio teoriko honetan, irakasleak saio teorikoen eta praktikoen ebaluazio irizpideak azaldu zizkigun. Ostean, lauhilabetean egin beharko genituen lanak zeintzuk izan ziren azaldu zuen              
( hezkuntzarekin harreman zuzena duen blog bat, eta saio teorikoetako astekari bat).

Aipatutako guztia azaltzeko, power point baten bidez egin du (egelan eskuragarria).

Saio honen ostean, begiak zabaldu ahal izan ditut, eta konturatu naiz IKTak hezkuntzan egundoko garrantzia dutela gaur egun, eta garrantzi hori areagotzen joango dela ikusi egin dut. Etorkizuneko irakasle bezala, baliabide digitalak ahalik eta hoberen menperatzen ikasi beharko dut, nire lana erraztasun handiagoz egin ahal izateko.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Sarrera

Ongi etorri nire blogera. Web honetan,  hezkuntzan eta eskolan kirola duen garrantziaz hitz egingo dut.